Partner, ktorý vníma svet v súvislostiach

Realitný trh pre nás nepredstavuje iba priestor pre kúpu a predaj nehnuteľností. Naopak. Vnímame ho ako komplexnú, dynamickú činnosť, ktorá je prepojená s dizajnom, architektúrou, investíciami, stratégiou, poradenstvom, marketingom ale i verejným záujmom.

Projekty, na ktorých sa podieľame, pretvárajú podobu priestoru okolo nás. Chceme, aby bol tento priestor hodnotný a funkčný pre ľudí, ktorí ho využívajú. Najvyššou prioritou je preto v našej práci zodpovednosť voči všetkým zúčastneným.

Už viac ako 10 rokov využívame naše znalosti domáceho trhu, aby sme vám mohli ponúknuť komplexné riešenia pre perspektívne projekty.

Jasný cieľ a zodpovedný rast

Od vzniku spoločnosti NEOREAL je naším cieľom poskytovať nadštandardný servis. Základom je pre nás individuálny prístup a porozumenie vízii a preferenciám každého klienta.

Aktívne sa venujeme vyhľadávaniu nových príležitostí v oblasti realizovania rezidenčných projektov, či už sa jedná o prípravu alebo akvizíciu nových projektov. Realizácia samotného projektu pre nás predstavuje záväzok voči všetkým zúčastneným - investorovi, klientovi ale aj z pohľadu verejného záujmu.

Spoznajte tím NEOREAL

Peter Benčúrik
predaj nehnutelností
Karol Zachar
predaj nehnuteľností
Tomáš Andel
predaj nehnuteľností
Michal Žitník
realitný konzultant
predaj
Andrej Matys
realitný konzultant
predaj
Jakub Feranec
predaj nehnuteľností

Sme členom prestížnej asociácie

Služby, na ktoré sa špecializujeme

Investičné projekty

Analýza investičného zámeru a štúdia zrealizovateľnosti projektu, nájomné kalkulácie, zabezpečenie financovania.

Príprava projektu

Odborná asistencia a poradenstvo pri projektovaní rezidenčných bytových domov a obytných zón.

Príprava dokumentácie

Listiny katastrálneho úradu, doklady a znalecké posudky, geodetické a projekčné služby, právny servis.

Marketingová podpora

Zabezpečenie prieskumu a analýzy trhu ako aj stratégie a komunikačnej podpory projektov.

Akvizícia a predaj

Zaoberáme sa akvizičnou činnosťou a predajom investičných nehnuteľností.

Prenájom priestorov

Špecializácia na prenájom obchodných, administratívnych a skladových priestorov.

Kúpa a predaj

Sprostredkovanie kúpy a predaja všetkých druhov nehnuteľností.