Dokáže trh s nehnuteľnosťami zvrátiť klimatické zmeny?

Aktuality
Na trhu s nehnuteľnosťami sa objavuje dopyt po environmentálnej udržateľnosti.

Nezisková organizácia European Public Real Estate Association (EPRA) reprezentuje verejne obchodované realitné spoločnosti pôsobiace na európskom trhu. Iba nedávno organizovala svoj vôbec prvý viacdňový workshop zameraný na dlhodobú udržateľnosť. Najväčší európski odborníci v oblasti nehnuteľností a trvalej udržateľnosti sa tak stretli v hoteli Sofitel London St. James a diskutovali o tom, ako môžu podniky zo sektoru nehnuteľností prispieť k riešeniu tejto globálnej krízy.

Chris Rapley, ktorý je profesorom klimatických vied na univerzite UCL v Londýne, počas podujatia povedal: „Spoločnosti majú väčšiu šancu bojovať proti klimatickým zmenám ako niektoré štáty.“

Samozrejme treba poznamenať, že spoločnosti budú podnikať v súlade s princípmi dlhodobej udržateľnosti iba v prípade, že takýto prístup bude vyhovovať prioritnému cieľu každého podniku – pomôže im zarábať peniaze.

Aký potenciál má trh s nehnuteľnosťami v rámci predchádzania katastrofálnym klimatickým zmenám? A ako táto téma ovplyvňuje záležitosti týkajúce sa dizajnu pracovných priestorov a ich rozmanitosti?

Medzivládna komisia pre klimatickú zmenu (IPCC) uviedla, že v roku 2010 budovy zodpovedali až za 32% celosvetovej spotreby energie a 19% objemu emisií skleníkových plynov. Predstavitelia organizácie ERPA však priznali, že aj napriek výraznému vplyvu trhu s nehnuteľnosťami na životné prostredie je iba relatívne novým fenoménom, že sa tento sektor zaujíma o svoje možnosti s ohľadom na znižovanie neželanej uhlíkovej stopy.

Rapley vysvetlil, že realitné spoločnosti si v čoraz väčšej miere uvedomujú, že riešenie klimatických zmien môže byť súčasťou výhodného podnikateľského plánu. A to nielen preto, že obhajovanie zelených princípov staviteľstva vedie k vytváraniu pozitívneho verejného obrazu spoločnosti, ale tiež z dôvodu, že zelená architektúra so sebou prináša viaceré hmatateľné výhody.

Podobné: 10 dôvodov, prečo by ste v roku 2019 mali investovať do zelených nehnuteľností

Profesor napríklad uviedol, že obnoviteľná energia predstavuje rozvíjajúcu sa oblasť priemyslu, ktorá poskytuje čoraz lepšie a lacnejšie produkty. Na druhej strane zastáva názor, že priemysel sústredený okolo fosílnych palív stratí svoju ziskovosť a atraktivitu omnoho skôr, ako to predpovedajú spoločnosti Shell či BP.

Ľudia z podnikateľského sektora, prítomní na konferencii vo veľkej miere súhlasili s Rapleyho optimistickými prognózami o obnoviteľnej energii. Výhody energeticky úsporných budov a zníženej závislosti na fosílnych palivách vyzdvihol napríklad Simon Cox, ktorý je zodpovedný za dlhodobú udržateľnosť v spoločnosti Prologis, alebo Ben Brakes, ktorý je vedúcim environmentálnych projektov vo firme SEGRO.

Cox povedal: „Ak má Vaša budova ten správny charakter, aj s malým rozpočtom dokážete naozaj veľa.“ Ako príklad uviedol jeden zo skladov spoločnosti Prologis, ktorý bol takmer polovicu roka 2018 odpojený od akýchkoľvek energetických sietí – výhradne vďaka solárnej energii, trom batériovým článkom od spoločnosti Tesla a energeticky úspornému dizajnu samotného objektu.

Zvyšovanie produktivity

Odborníci na dlhodobú udržateľnosť počas konferencie dospeli k záveru, že ekologickejšie pracovisko je cestou k produktívnejšiemu personálu. Štúdia Harvardovej univerzity tiež dokladuje, že zníženie objemu oxidu uhličitého v kancelárskych priestoroch môže zvýšiť produktivitu zamestnancov až o 11%. Beth Ambroseová, ktorá je riaditeľkou pre udržateľnosť v spoločnosti JLL, vysvetlila: „Náklady na ekologickú rekonštrukciu pracoviska nás stáli približne 40 dolárov na osobu za rok. Nasledovné zvýšenie produktivity však predstavovalo hodnotu 6 500 dolárov na osobu za rok.“

Jeden z účastníkov mimo diskusie uviedol, že jeho nový podnikateľský plán zahŕňa zhromažďovanie a poskytovanie údajov klientom, ktoré im jasne ukážu, aká je uhlíková stopa ich nehnuteľnosti a aký vplyv má zmena klímy na ich portfólio.

Napriek tomu, že mnoho realitných podnikov v súčasnosti už presadzuje environmentálne uvedomelé zmýšľanie o nehnuteľnostiach, investori v tomto sektore bohužiaľ neprejavujú rovnakú tendenciu. Druhý deň workshopu potvrdil, že investori do nehnuteľností tvorili relatívne malé percento prítomného publika.

Ďalšou hlavnou otázkou podujatia bolo, či skutočne dáva podnikateľský zmysel, aby spoločnosti na trhu s nehnuteľnosťami vyvíjali iniciatívu v oblasti klimatických zmien. A hlavne, prečo padá táto zodpovednosť na podniky, nie na vlády. Rapley na to odpovedal, že práve podniky disponujú väčšou mocou a vplyvom – majú tak lepšiu šancu na dosiahnutie požadovaných výsledkov ako niektoré svetové vlády.

Rapley aj z tohto dôvodu verí, že skeptický postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa ku klimatickým zmenám má omnoho menší vplyv, ako sa niektorí ľudia nazdávajú. Rapley povedal: „Na ďalších vplyvných pozíciách sa nachádza obrovský počet ľudí, ktorí skutočne chápu, ako fungujú a akú hrozbu predstavujú zásadné zmeny svetovej klímy. Je dôležité, že práve títo ľudia hlásajú, že ich nezaujíma, čo hovorí Trump a sú odhodlaní znižovať uhlíkové emisie.“

Čas sa míňa

Na trhu s nehnuteľnosťami sa objavuje dopyt po environmentálnej udržateľnosti.

Una O’Reillyová, ktorá je riaditeľkou ľudských zdrojov v spoločnosti Unibail-Rodamco-Westfield, na konferencii povedala: „Hlavnou výzvou našej environmentálnej iniciatívy je fakt, že to bude trvať dlho a času máme čoraz menej. Je to dlhá cesta, ale musíme na ňu vykročiť.“

Myšlienky tlmočené na podujatí síce mali obrovskú váhu, ale skutočnou skúškou odhodlania bude až miera, do akej sa podniky a investori skutočne zapoja do presadzovanie zelenej architektúry.

Začiatkom decembra bol dokonca spustený takzvaný FTSE Russell index, ktorý hodnotí nehnuteľnosti na základe ich dlhodobej udržateľnosti. Tento index síce nenúti veľkých investorov na trhu s nehnuteľnosťami k žiadnym konkrétnym krokom, ale jeho autori dúfajú, že prinajmenšom zvýši všeobecné povedomie o tejto problematike.

Podobné: Ako zdravie zamestnancov ovplyvňuje dizajn moderných kancelárií

Peter van den Tol z dánskej investičnej spoločnosti MN súhlasil s tým, že aj z pohľadu investorov je vhodné, aby sa udržateľnosť stala omnoho viditeľnejšou témou. Je dokonca presvedčený o tom, že spoločnosti by tento faktor mali vykazovať spolu so ziskovosťou a nevnímať ju ako izolovaný faktor.

Rapley vo svojom hlavnom príhovore trval na pozitívnych prognózach. Vyjadril dôveru v to, že keď investori a podniky rozprávajú o dlhodobo udržateľných nehnuteľnostiach, už to nie sú iba prázdne reči. Tento názor zdanlivo zastávala drvivá väčšina publika. Iba budúce generácie však posúdia, či bol tento optimizmus na mieste.