10 najväčších developerov nehnuteľností v Európe

Aktuality

Časopis Forbes každoročne zverejňuje zoznam najväčších verejne obchodovaných spoločností sveta, ktorý je známy ako Global 2000. Pozrime sa však na to, ktoré spoločnosti z tohto zoznamu sú najväčšími hybnými silami na súčasnom trhu s nehnuteľnosťami. Prieskum agentúry Statista totiž uvádza, že Európsky realitný trh je vo veľkej miere zameraný na kancelárske nehnuteľnosti, pričom do tohto sektora bolo v priebehu roka 2016 investovaných až 20,6 miliardy dolárov.

10 | LEG Immobilien AG

Spoločnosť LEG Immobilien sídli v Düsseldorfe a predstavuje najväčšieho developera nehnuteľností v Nemecku. Spoločnosť v priebehu roka 2017 vykázala čisté príjmy vo výške 958 miliónov dolárov, disponuje aktívami v hodnote 12,41 miliardy dolárov a dosiahla celkový zisk vo výške 1,04 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 4,26%. Denník Financial Times uvádza, že väčšina portfólia LEG Immobilien je zameraná na región Severného Porýnia-Vestfálska v Nemecku. Skladá sa z diverzifikovaných aktív, medzi ktorými nájdete mestské byty, prímestské obytné komplexy, ale aj parcely neupravenej pôdy.

9. SEGRO

Spoločnosť SEGRO Plc. bola založená už v roku 1920 a stala sa tak druhou najstaršou spoločnosťou v prvej desiatke. Táto investičná a developerská spoločnosť sídli v Londýne a špecializuje sa na vývoj, prenájom a prevádzku „moderných skladov a nehnuteľností v ľahkom priemysle“. Časopis Forbes uvádza, že SEGRO „vlastní sklady v rámci distribučných trhov vo Veľkej Británii, Belgicku, Holandsku a Českej republike, ako aj kancelárske nehnuteľnosti v anglickom meste Slough a v Miláne“. Spoločnosť v roku 2017 vykázala čistý príjem vo výške 382 miliónov dolárov a jej portfólio aktív dosahuje hodnotu 10,73 miliárd dolárov. Zisky spoločnosti sa pohybujú na úrovni 1,23 miliárd dolárov.

8. Lundbergs AB

Developer nehnuteľností Lundbergs sídli v Štokholme a pôsobí v úlohe materskej spoločnosti a prevádzkovateľa ďalších komerčných podnikov, vrátane spoločností na trhu s nájomnými nehnuteľnosťami. Spoločnosť okrem toho obchoduje s cennými papiermi, podniká v sektore lesov a na trhu s výrobou papiera. Spoločnosť Lundbergs v roku 2017 vykázala čisté príjmy vo výške 2,39 miliardy dolárov. Portfólio spoločnosti zahŕňa aktíva v odhadovanej hodnote 15,78 miliardy dolárov a celkové vykázané zisky dosahujú 782 miliónov dolárov. To však predstavuje medziročný pokles o viac než 40%.

7. British Land

Spoločnosť British Land od roku 1586 funguje ako realitný investičný fond a je vôbec najstaršou spoločnosťou v rámci tohto zoznamu. Sídli v Londýne a časopis Forbes uvádza, že „sa zameriava na vysoko kvalitné komerčné nehnuteľnosti v Spojenom kráľovstve, obzvlášť kancelárske nehnuteľnosti v Londýne. Nehnuteľnosti v portfóliu spoločnosti okrem toho zahŕňajú supermarkety, nákupné centrá, obchodné domy, obytné a kancelárske priestory“. Spoločnosť British Land v roku 2017 vykázala čisté príjmy vo výške 790 miliónov dolárov, pričom jej portfólio dosahuje celkovú hodnotu 17,53 miliárd dolárov. Spoločnosť oznámila zisky vo výške 794,2 miliónov dolárov, čím medziročne zdvojnásobila svoju bilanciu.

6. Aroundtown Properties

Luxemburská holdingová spoločnosť Aroundtown Properties sa špecializuje na priame a nepriame spravovanie nehnuteľností na európskom trhu. Spoločnosť v roku 2017 oznámila čisté príjmy vo výške 594 miliónov dolárov, pričom jej hrubý zisk dosahoval 1,45 miliardy dolárov. Jednalo sa o rekordne najvyššiu hodnotu, odkedy sa spoločnosť po prvýkrát zapísala na zoznam Forbes Global 2000 v roku 2015. Spoločnosť v júni 2017 oznámila, že na Frankfurtskej burze je vedená v kategórii „Prime Standard“. V súčasnosti dosahuje trhovú kapitalizáciu na úrovni 8,6 miliardy dolárov.

5. Foncière des Régions

Spoločnosť Foncière des Régions so sídlom vo francúzskom meste Metz vlastní a prevádzkuje nehnuteľnosti, navrhuje riešenia v oblasti nehnuteľností a spravuje niekoľko hotelov. Spoločnosť disponuje významnými kancelárskymi priestormi vo Francúzsku a Taliansku a v celom regióne prevádzkuje rad parkovísk. Spoločnosť Foncière des Régions v roku 2017 vykázala čisté príjmy o hodnote 1,12 miliardy dolárov, pričom jej hrubý zisk dosiahol 1,03 miliardy. Išlo o prvý prípad od založenia spoločnosti v roku 1963, v ktorom sa jej podarilo prekročiť miliardovú hranicu. Spoločnosť priamo alebo nepriamo spravuje aktíva v hodnote 26,18 miliardy dolárov.

4. Klepierre SA

Parížsky developer nehnuteľností Klepierre spravuje komerčné nehnuteľnosti vo Francúzsku, Belgicku, Škandinávii, Taliansku, Španielsku, strednej Európe a ďalších oblastiach. Spoločnosť sa špecializuje na prevádzku nákupných centier, predajných komplexov a hypermarketov. Od roku 2014 viac než zdvojnásobila objem svojho portfólia aktív – z hodnoty 12,4 miliardy až na 30,02 miliardy dolárov. Rok 2017 pre spoločnosť Klepierre okrem toho predstavoval aj desaťročný míľnik s ohľadom na hrubý zisk, pričom spoločnosť v konečnom dôsledku zarobila 1,39 miliardy dolárov.

3. Gecina SA

Spoločnosť Gecina má centrálu v Paríži a podniká súčasne v ekonomickom aj demografickom subsektore. V rámci prvej oblasti sa zaoberá vývojom a správou kancelárskych priestorov a hotelov, zatiaľ čo druhú časť jej operácií tvorí správa študentských, obytných a zdravotníckych nehnuteľností. Gecina v minulom roku vykázala čisté príjmy vo výške 799 miliónov dolárov a hrubý zisk vo výške 2,14 miliardy dolárov, čo predstavuje jej desaťročné maximum. V období rokov 2016 až 2017 tiež výrazne zvýšila hodnotu svojho portfólia, ktoré z 13 miliárd vyskočilo až na úroveň 24,1 miliardy dolárov – čo je ďalším míľnikom za posledných 10 rokov.

2. Abitare In Spa

Spoločnosť Abitare In Spa sídli v talianskom Miláne a zaoberá sa developerskými projektmi na architektonickej, interiérovej aj exteriérovej úrovni dizajnu. Keďže zahŕňa iba 13 zamestnancov, predstavuje najmenšiu spoločnosť v prvej desiatke. Spoločnosť Abitare In Spa bola založená v roku 1976 a na zoznam Global 2000 sa po prvýkrát zapísala v roku 2017, pričom v súčasnosti je už umiestnená na 500. priečke. Spoločnosť v minulom roku vykázala celkové príjmy vo výške 21,55 miliardy dolárov a jej portfólio je ohodnotené na 32,67 miliardy dolárov.

1. Unibail-Rodamco

Aj najväčší európsky developer nehnuteľností sídli v Paríži. Čo sa týka zoznamu Global 2000, spoločnosť Unibail-Rodamco sa nachádza na 300. mieste z najvýznamnejších spoločností na svete. V priebehu roka 2017 vykázala hrubý zisk vo výške 2,75 miliardy dolárov, čo pre spoločnosť predstavuje maximum za posledných sedem rokov. Unibail-Rodamco sa zaoberá vývojom a spravovaním kancelárskych priestorov, nákupných centier, výstavných a konferenčných priestorov na celom území Európy. V roku 2017 zaznamenala objem predajov o hodnote 2,34 miliardy dolárov a jej portfólio je v súčasnosti ohodnotené na úrovni 51,92 miliardy dolárov. Opäť sa jedná o historicky najvyššiu hodnotu od vzniku spoločnosti v roku 1968.