10 dôvodov, prečo by ste v roku 2019 mali investovať do zelených nehnuteľností

Rady a tipy
Vertikálna zeleň ako súčasť dlhodobo udržateľnej architektúry.

Ekologické alebo takzvané zelené nehnuteľnosti už viac nie sú iba vysoko špecializovaným trhom. Miera investícií smerujúcich do tohto sektoru je totiž v súčasnosti na svojej historicky najvyššej úrovni. Čoraz viac jedincov sa zameriava na nehnuteľnosti, ktoré sú budované a prevádzkované v súlade s princípmi dlhodobej udržateľnosti a energetickej efektivity.

Zelené budovy sa dokonca aj na území Spojených štátov stali jednou z hybných síl ekonomiky tejto krajiny. Sektor ekologických nehnuteľností zároveň poskytuje pracovné príležitosti obrovskému počtu Američanov.

Investovanie do ekologicky udržateľných nehnuteľností, ktoré efektívne šetria energiu, v súčasnosti už nie je iba módnou voľbou. Vývoj environmentálnych programov a alternatívnych zdrojov energie má potenciál zabezpečiť investorom pozoruhodné výnosy. Podobné iniciatívy by preto v žiadnom prípade nemali ostávať prehliadané.

Podobné: Ako zdravie zamestnancov ovplyvňuje dizajn moderných kancelárií

Podnikanie zamerané na dlhodobú udržateľnosť už tiež nie je výhradne iba otázkou vzťahov s verejnosťou. Dôraz sa namiesto toho kladie na rozvoj obnoviteľných zdrojov a ekologicky prijateľnej architektúry, prostredníctvom celosvetového trhu s nehnuteľnosťami.

Vzhľadom na neustále narastajúce potreby a požiadavky spotrebiteľov je jasné, že investori, ktorí sa rozhodnú ignorovať tento typ nehnuteľností, budú v nadchádzajúcom období prichádzať o významné potenciálne zisky.

Ak ste ešte stále skeptickí, prestavujeme Vám niekoľko dôvodov, prečo by ste mali investovať do ekologických nehnuteľností už v roku 2019.

1. Dopyt po udržateľnosti

Environmentálna gramotnosť je na vzostupe v celosvetovom meradle a jednotlivci sa pri rozhodovaní o nákupe nehnuteľností vo veľkej miere spoliehajú na monitorovanie ekologických vlastností vyhliadnutých objektov. Zákazníci, zamestnanci a nájomníci už nehodnotia udržateľnosť iba vo vzťahu k spoločnostiam, ale dávajú si záležať aj na dodržiavaní ekologických princípov aj v rámci samotných budov.

2. Dodržiavanie environmentálnych smerníc

Celý svet si postupne uvedomuje vplyv industrializácie na životné prostredie. Viaceré krajiny v súčasnosti zavádzajú novú legislatívu zameranú na ekologickú bezpečnosť a dlhodobú udržateľnosť, ktorou sa musí riadiť činnosť developerov nehnuteľností a stavebných firiem.

3. Zlepšovanie kvality života

Ekologické budovy sú konštruované s využitím rôznych prírodných zdrojov, ktoré výrazne prispievajú k minimalizácii znečistenia vzduchu v takýchto objektoch. Z toho vyplýva, že vzduch, ktorý budete dýchať vo svojom dlhodobo udržateľnom domove alebo kancelárii, bude podstatne zdravší.

4. Dlhá životnosť

Nie je výnimkou, že materiály používané pri výstavbe zelených nehnuteľností majú v porovnaní s tradičnými materiálmi tendenciu byť silnejšie a odolnejšie. Budovy konštruované takýmto spôsobom sú preto omnoho trvácnejšie.

5. Znižovanie uhlíkovej stopy

Problémy spojené so zmenou svetovej klímy predstavujú prekážku ako pre spoločnosti, tak aj pre majiteľov nehnuteľností. Výstavba energeticky výkonných zelených budov môže spoločnostiam pomôcť pokrývať svoje vlastné energetické požiadavky a v ideálnych prípadoch dokonca usmerňovať nadbytočnú energiu naspäť do verejnej siete. Aplikovanie princípov energetickej sebestačnosti by mohlo znížiť nebezpečenstvá spojené s narastajúcimi nákladmi na elektrickú energiu.

6. Zvyšovanie transparentnosti v podnikaní

Keď sa bude Vaša spoločnosť riadiť princípmi dlhodobej udržateľnosti, budete mať možnosť zvýšiť celkovú hodnotu svojho podnikania. Takýto prístup k podnikaniu vzbudí dôveru zo strany Vašich zákazníkov ako aj zamestnancov a pozitívne ovplyvní obraz Vášho podniku v očiach verejnosti. Vaša zelená nehnuteľnosť by sa mala zameriavať na sociálnu zodpovednosť, znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie a zlepšovanie kvality života ľudí, ktorí sa budú v objekte vyskytovať.

7. Zvýšená atraktivita nehnuteľnosti na trhu

Zelené metódy výstavby vedú k zvýšeným trhovým hodnotám a dlhodobej odolnosti nehnuteľností na trhu. Majitelia ekologických budov poskytujú spotrebiteľom zelený prenájom. Nájomníkov povzbudzujú k tomu, aby sa pridržiavali environmentálnych postupov a monitorovali energetickú efektivitu stavby. Ak budete majiteľom takejto stavby, nebudete mať problém so získavaním nájomníkov a budúcich majiteľov bytov.

8. Rýchla návratnosť investícií

Kým zelené nehnuteľnosti boli v minulosti spojené najmä s túžbou spraviť niečo prospešné, v súčasnosti majú potenciál stať sa hybnou silou prosperujúceho trhu. Ekologické technológie jednoznačne prispievajú k zlepšeniu vlastností budov a v dôsledku znížených výdavkov na údržbu a energie sa očakáva, že návratnosť investícií do takýchto nehnuteľností nahradí počiatočné výdavky už v priebehu piatich až siedmych rokov.

V ekologických objektoch sú okrem toho výrazne minimalizované aj každodenné výdavky. Prevádzkovatelia budov majú pomocou zapájania zelených technológií možnosť výrazne zvýšiť návratnosť svojich investícií. Je teda zrejmé, že trh je v tomto smere inšpirovaný ziskom.

Podobné: Sen o živote na predmestí by sa nemal stať nočnou morou

9. Zvýšená efektivita

Developeri a majitelia nehnuteľností si v súčasnosti už nemôžu dovoliť zanedbávať investície do programov environmentálnej výstavby, keďže zvyšovanie efektivity budov priamo znižuje náklady na ich prevádzku a tým pádom zlepšuje konečnú bilanciu. Pri existujúcich budovách by malo byť vykonávané komplexné monitorovanie ich vlastností, na základe ktorého budú prevádzkovateľom odporučené vylepšenia a inovácie, ktoré povedú k zvýšeniu ich energetickej výkonnosti.

Spoločnosti majú v súčasnosti k dispozícii rôzne možnosti financovania, výhodné refundácie nákladov a daňové stimuly. Podniky, ktoré budú ochotné prispôsobiť sa novým stavebným štandardom, budú môcť využívať podobné výhody aj v budúcnosti.

10. Konkurenčná výhoda v marketingu nehnuteľností

Čoraz viac zákazníkov vo všeobecnosti vyhľadáva ekologicky prijateľné riešenia. Trh zameraný na ekologickú architektúru zároveň vyvíja dopyt po moderných zelených budovách. Z toho vyplýva, že objekty, ktorým sa podarí úspešne získať takzvané zelené stavebné certifikáty, sa okamžite po vstupe na trh stretnú so skupinou spotrebiteľov, ktorá je pripravená kupovať či sťahovať sa do takýchto nehnuteľností – a zároveň budú ochotní priplatiť si za vhodne aplikované ekologické princípy. Tieto trendy sú mimoriadne dobrou správou pre dizajnérov a developerov nehnuteľností, ktorí realizujú svoje projekty v súlade s ekologickými princípmi.